Thiết kế áo dài theo yêu cầu khách hàng.

Khách hàng chỉ cần mô tả yêu cầu hoặc có hình mẫu, Mỹ Hạnh sẽ cắt may theo ý hoặc hình mẫu khách hàng đưa.

Áo dài thành phẩm có thể giống y như mẫu hoặc gần giống nhất có thể tùy vào độ khó của mẫu cần may.


Thiết kế - Áo Dài Mỹ Hạnh

Thiết kế áo dài theo yêu cầu khách hàng.

Khách hàng chỉ cần mô tả yêu cầu hoặc có hình mẫu, Mỹ Hạnh sẽ cắt may theo ý hoặc hình mẫu khách hàng đưa.

Áo dài thành phẩm có thể giống y như mẫu hoặc gần giống nhất có thể tùy vào độ khó của mẫu cần may.