Nhà May Mỹ Hạnh nhận đào tạo thợ may Áo Dài nam nữ, Sườn xám....Chương trình đào tạo thực tế, áp dụng từ thực tế giúp học viên dễ dàng nắm bắt cũng như tiếp thu nhanh các cách thức, quy trình may mặc. Chương trình đào tạo một khóa 3 tháng (lành nghề), sau khi ra nghề nếu người học có nhu cầu ở lại cộng tác làm việc, chúng tôi sẽ bố trí công việc hợp lý, lương thưởng thỏa đáng.


Nhận đào tạo thợ may - Áo Dài Mỹ Hạnh

Nhà May Mỹ Hạnh nhận đào tạo thợ may Áo Dài nam nữ, Sườn xám....Chương trình đào tạo thực tế, áp dụng từ thực tế giúp học viên dễ dàng nắm bắt cũng như tiếp thu nhanh các cách thức, quy trình may mặc. Chương trình đào tạo một khóa 3 tháng (lành nghề), sau khi ra nghề nếu người học có nhu cầu ở lại cộng tác làm việc, chúng tôi sẽ bố trí công việc hợp lý, lương thưởng thỏa đáng.